Russian Artists of 20th century

 • Bakulina Lyudmila (1905-1980)
 • Barto Rostislav (1902-1974)
 • Bogdanov Sergei (1888-1967)
 • Borovaya Nadezhda (1909-1987)
 • Burlyuk David (1882-1967)
 • Viting Nikolay (1910-1991)
 • Lev Galperin (1886-1938)
 • Nikolay Grigoriev (1880-1943)
 • Ermilova- Platova Efrosinya (1895-1974)
 • Echeistov Georgiy (1897-1946)
 • Zhegin Lev (1892-1969)
 • Joltkevich Alexander (1872-1943)
 • Zimin Grigoriy (1901-1983)
 • Istomin Konstantin (1887-1942)
 • Isupov Aleksey (1889-1957)
 • Kozlov Alexander (1902-1946)
 • Komarovskiy Vladimir (1889-1937)
 • Kudryashov Ivan (1896-1972)
 • Kuprin Alexander (1880-1960)
 • Le Dantu Michail (1891-1917)
 • Luppov Sergey (1883-1977)
 • Mazel Ruvim (1890-1967)
 • Milashevskiy Vladimir (1883-1976)
 • Millioti Vasiliy (1875-1943)
 • Morgunov Aleksey (1884-1935)
 • Nikritin Solomon (1898-1965)
 • Osmerkin Alexander (1890-1967)
 • Pestel Vera (1887-1952)
 • Popova Lyubov (1889-1924)
 • Poret Alisa (1902-1984)
 • Pshesetskaya Vera (Runa) (1879-1945/46)
 • Redko Kliment (1897-1956)
 • Rozhdestvenskiy Vasiliy (1884-1963)
 • Rubashkin Samuil (1906-1975)
 • Rybnikov Alexey (1887-1949)
 • Rybchenkov Boris (1899-1994)
 • Savitskiy Igor (1915-1984)
 • Sardan Alexander (Baranov) (1901-1974)
 • Sandomirskaya Beatrisa (1894-1971)
 • Smirnov-Rusetskiy Boris (1905-1993)
 • Sokolov Michail (1885-1947)
 • Sokolov Pyotr (1886-1967)
 • Sofronova Antonina (1892-1966)
 • Stavrovskiy Arkadiy (1903-1980)
 • Suryaev Konstantin (1900-1965)
 • Tarasov Nikolay (1896-1969)
 • Telingater Solomon (1903-1969)
 • Timirev Vladimir (1914-1938)
 • Ulyanov Nikolay (1875-1949)
 • Falk Robert (1886-1958)
 • Fateev Pyotr (1891-1971)
 • Tsaplin Dmitriy (1890-1967)
 • Chekrygin Vasiliy (1897-1922))
 • Shevchenko Alexander (1883-1948)
 • Shemyakin Michail (1943)
 • Shigolev Sergey (1895-1951)
 • Shterenberg David (1881-1948)
 • Shterenberg David (1881-1948)
 • Shukhaev Vasiliy (1887-1973)
 • Shyukin Yuriy (1904-1935)
 • Yustitskiy Valentin (1892-1951)